A Furagura, kreatív játszótér, új perspektívát teremt a közösségek életében.
Megfigyelésre késztett, mint a környezetünkre, egymásra és önmagunkra.
Különböző rendszerekben gondolkodókat összefogja és egymásra hangolja a rajzos folyamatban.
Minden nyelven a kommunikációs készséget fejleszti, rajzi gesztusokból építkezve felszabadultan rajzoltat. (Nyelv tanárok figyelmébe ajánlom!)
Sokszor a megszokott saját területünket tartva rajzolunk, ezt oldja a társas, a hozzátartozó papírszalag közös rajzfelülete, a kreatív játszótér nyitottá- és elfogadóbbá tesz.
Bárhol lehet játszótered, a Furagura, kreatív játszóterével.
A hétköznapokban gyűjtött, elraktározott benyomások, formák, rajzolatok különböző mindennapi észrevétlen megszokott felületek, életre kelnek a papíron és megosztva másokkal egy kooperatív gondolkodást eszközöl.
Közös célokat teremt, alakít. A felnőtt közösségek nélkülözhetetlen eszköztára.
A játékos felismerésben a nonfiguratív formák (a gurák) életre kelnek, tulajdonságokkal ruházzuk fel, a kreatív megoldásokban, a társas gondolkodtat és kikapcsol.
Síkból a térbe alakítható, fantáziát bontakoztat és színekkel tovább gondolható.
Mindenki számára elérhető kortól, készségektől, képességektől és tanulmányoktól függetlenül.
Különböző nyelvű, életkorú és életvitelű közösségeket fog össze, ösztönőz a játékos alkotásra.
Alkalomról-alkalomra megnő a motiváltság a rajzos magabiztosság.
Sokrétűen integrálható helyszínekre és felületekre installálható, alkotói helyzetet teremt, élményt ad és interakciót eredményez.
Művészeti segédeszköz. A rajzos folyamatokban megfogalmazott elemek művészi értelmezéseket boncolgat, magabiztossá tesz egy kiállító térben, biztosabb benyomásokat alakít ki.
Közösségépítő, szocializál és az érzelmi fejlődést segíti. Együtt alkotva ismerjük meg a másikat igazán.
A társas a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket is fejleszti, saját megoldásokat teremt, magabiztossá teszi a hétköznapok akadályainak leküzdésében.
Készséget és képességet fejleszt, kreatív szemléletet ad a mindennapokra. A gurák a (a társas nonfiguratív formái) megoldókulcsok, minden oldalról új irányt ad a játékban, majd az életre.
A pedagógusok (nyelvi, humán, reál) is alkalmazhatják az órákon interaktív teret teremt, érdeklődést fenntartja és fogékonnyá teszi a diákokat a tanulásra.
A társas újrahasznosított papírból készült és a Furagura, kreatív játszótér gurái újrahasznosítják a gondolatainkat.


Der kreative Spielplatz Furagura schafft neue Perspektiven im Leben der Gemeinschaften.
Es regt zu Beobachtungen an – Beobachtungen von der jeweiligen Umgebung, voneinander und von uns selbst.
Im zeichnerischen Prozess vereinigt und bringt das Spiel die Teilnehmer, die in unterschiedlichen Systemen denken, in Einklang.
Es entwickelt die Kommunikationsfähigkeit in allen Sprachen und lässt einen von den zechnerischen Gesten ausgegangen frei zeichnen. (Auch für Fremdsprachenunterricht gut geeignet).
Oft zeichnet man auf der eigenen, gewohnten Fläche, was durch das Spiel auf der gemeinsamen Fläche der Papierrolle aufgelöst wird. Der kreative Spielplatz macht einen aufgeschlossen und tolerant.
Durch Furagura, den kreativen Spielplatz kann man irgendwo seinen eigenen Spielplatz haben.
Die Eindrücke, Formen und Zeichnungen, die man in den Alltagen sammelt und speichert, sowie die verschiedenen unauffälligen, gewohnten Oberflächen werden auf dem Papier lebendig und durch das Mitteilen führen sie zu einem kooperativen Denken.
Es schafft und formt gemeinsame Ziele. Es ist ein unentbehrliches Mittelinventar der Erwachsenengemeinschaften
Beim spielerischen Erkennen werden die nonfigurativen Formen (Guras) belebt und mit Eigenschaften versehen. Das Gesellschaftsspiel fördert durch die kreativen Lösungen das Denken sowie das Ausruhen.
Es ist von der Fläche zum Raum umzustalten, entfaltet die Fantasie und kann einen mit Farben ergänzt zum Weiterdenken veranlassen.
Es ist für Alle zu erreichen – unabhängig von Alter, Fertigkeit, Fähigkeit und Studium.
Gemeinschaften mit unterschiedlichen Muttersprachen, Alter und Lebensführung werden zur Kooperation gesetzt und zum spielerischen Schaffen mobilisiert.
Von Mal zu Mal steigert die Motiviertheit, die zeichnerische Selbstsicherheit.
Es ist auf vielseitig integrierbare Orte und Fläche zu installieren, schafft schöpferische Situationen, gibt Erlebnis und führt zur Interaktion.
Es ist ein Kunsthilfsmittel, analysiert die Kunstinterpretationen der Elemente, die man im zeichnerischen Prozess formuliert, macht einem selbstsicher im Ausstellungsraum und gestaltet sichere Eindrücke.
Es bildet Gemeinschaften, sozialisiert und hilft die emotionale Entwicklung. Man kan den anderen im Laufe des gemeinsamen Schaffens richtig kennenlernen.
Das Gesellschaftsspiel bietet Entwicklungsmöglichkeit für Kinder, die Lernschwierigkeiten haben, schafft eigene Lösungen und macht einen selbstsicher für die Bewältigung von Alltagsproblemen.
Es entwickelt Fertigkeiten und Fähigkeiten, bietet eine kreative Betrachtungsweise für die Alltage. Die Guras (die nonfigurativen Formen des Gesellschaftsspieles) sind Lösungsschlüssel, geben vielseitig neue Richtungen im Spiel und später auch fürs Leben.
Auch Pädagogen (Sprach-, Geistes- und Naturwissenschaftler) können das Spiel im Unterricht einsetzen, da es einen interaktiven Raum schafft, die Aufmerksamkeit aufrechterhält und die Studenten fürs Lernen sensibilisiert.
Das Gesellschaftsspiel ist aus wiederverwendetem Papier und die Guras des kreativen Spielplatzes Furagura verwenden unsere Gedanken wieder.


A Furagura bemutatásában célom a felnőtt kreativitás megmozgatása, vizuális rajzos tartalmak előhívására, egy megszokott közösségen belül (vagy kívül), ahol mindenki megismerheti kollegája vagy akár barátja egy másik oldalát. A hétköznapoktól elvonatkoztatva vagy felhasználva, megmutatva egy más tevékenységben megjelenő rejtett értékeit…
Gyakran elfeledett vagy meg nem tanultnak gondolt rajztudás érzete sem szabhat határt a Furagurának, mert nem szükséges hozzá, csak a fantázia, a nyitottság, a csapat… ja, és a rajz eszköz bátor használata.

A rajzos feladat csoportban gondolkodásánál, szinte kihagyhatatlan a családok és a hozzájuk kapcsolódó baráti közösségek játékaként a Furagura világa.
Különböző korosztályok egymás közötti kommunikációja egy rajzos tevékenységben, látásmódok megfogalmazása, cseréje, egymásra és vizuális tartalmaikra nyitottságot eredményez. Ez egy más fajta, talán a mindennapok varázsa, gyakran felismerő, a vizuális értékeiben megjelenő figyelem, elfogadás, majd egy oda-vissza történő motiváció.
Vagy csak egyszerűen egy játék, amelyben a játszótársad bármely korú lehet akár a szeretted vagy barátod, mert gyerekké leszünk mind, a feladat során.

Mert játszani jó, és játszva rajzolni még inkább!

Kormos Mercedes

Comments

 • lurexko on

  Kormos Mercedes egy olyan játékot adott a kezünkbe, amely teljes mértékben megfelel a modern vizuális nevelés összetett, sokszínű nevelési feladatainak.
  Magába foglalja a rajzolást, színezést, képalakítást, a képekkel történő gondolkodást.
  Különböző fejlettségi szinteken, megfelelő képi-formai kifejező képesség birtokába juttatja a játékosokat.
  Kialakítja bennük az elemi képolvasási, komponáló, térbeli tájékozódó, és rendező képességet.
  Személy szerint megláttam a játékban azt a lehetőséget, amely valóban szabadon engedi mind a gyerekek,mind a felnőttek kreatív alkotó szabadságát,és rajzolás közben tetten érhető volt az a bizonyos Flow élmény, amit manapság a felgyorsult élethelyzetekben egyre kevesebbszer tapasztalhatunk meg.
  Kívánok a munkájához további lendületet, és sikereket!
  Tóth Lászlóné a jászberényi Főnix Fészek Műhelyház
  foglalkozás vezető pedagógusa

Vélemény, hozzászólás?